Om Helligåndshuset

Lokalerne i Helligåndshuset kan i følge lov om folkeoplysning lånes af folkeoplysende foreninger i Randers. Ligeledes kan lokale kunstnere leje lokalerne til udstilling af egne værker. Dette kan dog kun ske én gang om året.

Mødelokale NORD er i dag hjemsted for Randers Amts Historiske Samfund.

Ansøgning om brug af Helligåndshuset

Vælg lokale
Skriv foreningens navn