Fritidscentret

Her kan du læse Fritidscentrets historie.

27.11.1848: Randers Haandværkerforening Dannes.

19.02.1873: Der nedsættes et byggeudvalg, som skal sørge for erhvervelsen af en selvstændig bygning. Foreningen havde indtil da haft til huse i lejede lokaler, blandt andet i Helligåndshuset.

24.04.1874: På generalforsamlingen kan formanden for foreningen meddele, at man for 10.000 rigsdaler og en bankhæftelse på 200 rigsdaler havde købt ejendommen i Vestergade 15. Bygningen var desværre så ringe, at den måtte rives ned, og man fik derfor en grund på 6000 kvadratlen, hvorpå man opførte den nye bygning.

08.09.1874: Den nye bygning indvies ved en festlig lejlighed. Grund og bygning beløb sig til 101.000 kr.

1894: Man køber den tilstødende grund, hvorpå man anlægger en smuk have.

1895: Man starter på mange moderniseringer og ud- og tilbygninger.

1936: På generalforsamlingen beslutter man at anlægge skydebane, keglebane, billard og restauration. Man vil også gerne udvide salen, men der er på dette tidspunkt ikke økonomiske midler til denne udvidelse. Senere er andre bygninger i vejen for sådan en udvidelse.

1941-1942: Man moderniserer bygningen for ca. 1/4 million og blandt andet værtslejligheden i loftetagen indrettet og køkkenregionerne i kælderen ombygges.

1972: På en ekstraordinær generalforsamling i Håndværkerforeningen beslutter man, at bygningen skal sælges.

15.10.1972: Randers Kommune indgår et treårigt lejemål med Håndværkerforeningen. Den årlige leje er kr. 140.000. Lokalerne stilles til rådighed for byens interesseorganisationer.

21.10.1975: Et flertal i Randers Kommunens økonomiudvalg beslutter at indstille køb af bygningen til byrådet.

1976: Fritidscentret, som huset nu hedder, starter sin første juniorklub med ca. 50 børn. Hver tirsdag og onsdag holder klubben åben for 6-14-årige, som har lyst til at bruge fritiden kreativt.

1977: Håndværker og Industriforeningen skænker et glasmaleri og et loftmosaik til Randers Kommune i anledningen af byens 675 års jubilæum. Glasmaleriet er fra 1926 og loftmosaikken er fra 1910-1912 og begge dele har i øvrigt altid været at finde i Håndværkerforeningen/Fritidscentret, men har indtil i år tilhørt Håndværker- og Industriforeningen.

1992: Den bygning som tidligere indeholdt skydebaner ombygges og indrettes nu til undervisningslokaler bl.a. blomsterbinding, systue og EDB.

1993-1994: Teatersalen, Kongressalen og forhallen renoveres.

1996: 1. salen renoveres. Industricafeen og handicapelevatoren indvies.

1997: Undervisningslokalerne, som førhen indeholdt skydebaner, ændres, og Tryllespejlet og Pramdragerne flytter ind.