Lokaler

Reglement

Reglement for benyttelse af lokaler m.v. i Fritidscentret, Vestergade 15 og Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1